Formulář pro uplatnění reklamace

 

Reklamace

Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou z reklamačního řízení vyloučeny.

Kupující je povinen v řádném termínu uhradit vystavené faktury, bez ohledu na stav reklamačního řízení. Reklamační řízení není důvodem pro pozastavení úhrad faktur ze strany kupujícího.

Pro předběžné vyhodnocení reklamace zašle kupující e-mailem oznámení o vadách, které musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. K oznámení přiloží fotografii zboží s viditelnou závadou. Obratem po obdržení oznámení o vadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu. Oznámení o vadách zašlete na e-mail bijoux.de.mode@email.cz.

 

K reklamovanému zboží je nutno přiložit:

  • písemnou reklamaci včetně popisu závady (reklamační formulář)
  • návrh na vyřízení reklamace
  • kopii dokladu o nákupu (fakturu)
  • zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.

Kupující zboží doručí v obalu odpovídajícím způsobu přepravy, v opačném případě nebude reklamace uznána.

 

V případě poškození zboží při přepravě, je nutno oznámit reklamaci nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Opožděné reklamace nebudou uznány.

 

Při reklamaci použijte reklamační formulář, který je součástí reklamačního řádu a zboží zašlete na adresu:

Kateřina Gazurková

Františka Hajdy 1226/2

Ostrava

700 30